Hvordan søger man?

Eksempel på nødvendige oplysninger i en ansøgning?

Om støtte til det, du gerne vil lave.

Du skal skrive en e-mail, eller et brev, til Børne- og Ungdomskulturelt Samråd.

Under menuen Online Ansøgning, kan du søge direkte. Du skal beskrive det arrangement du tænker på.

Du skal lave et budget: - Hvilke indtægter regner du med at få?

                                        - Hvilke udgifter regner du med at få? 

Eksempel                              Indtægter:                 Udgifter:

Leje af lokaler:                                                                   kr. 1000,-

Honorar/Løn til Anders Andersen                                      kr. 2000,-

Honorar/Løn til Børge Børgesen                                       kr.  2000,-

Annonce:                                                                           kr.    250,-

Materialer:                                                                          kr. 1000,-

Salg af billetter:

125 stk. x kr. 50,- =                           kr. 6250,-                                    

                                                         kr. 6250,-                   kr. 6250,-

                                    ====================================

Hvis der kun kommer 100 børn/unge (deltagere) som betaler hver kr. 50,-, bliver der et underskud på: 25 stk. x kr. 50,- = kr. 1.250,-

Underskuddet dækker Børne- og Ungdomskulturelt Samråd HVIS:

  •  Du har sendt en ansøgning og fået et positivt svar.
  •  Du har søgt inden 2 måneder før arrangementet afsluttes.
  •  Du har afleveret det endelige regnskab til os.

Du tjener ingenting selv, men har fået æren af at tage et initiativ til glæde for andre børn og unge.

Vores adresse: Børne- og Ungdomskulturelt Samråd, Skolegade 3, 7620 Lemvig  | Tlf.: 96631509 | gitte.rasmussen@lemvig.dk